Ematic + ActiveCampaign

Nền tảng tự động hoá marketing lý tưởng dành cho các doanh nghiệp B2B.

Ematic x ActiveCampaign

Quan Hệ Đối Tác

ActiveCampaign cung cấp cho bạn các công cụ tiếp thị qua email, tự động hóa tiếp thị và công cụ CRM mà bạn cần để tạo ra trải nghiệm khách hàng đáng kinh ngạc.

Thông qua quan hệ đối tác với Active Campaign, Ematic đảm bảo rằng các công ty đang có được thỏa thuận thuận lợi nhất, hỗ trợ trình bày demo, nguồn, tư vấn và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chiến lược để đảm bảo áp dụng hiệu quả tối đa.

Email Marketing

Tạo ra những bản tin Email với các tính năng kéo- thả đơn giản và gửi bản tin và tin nhắn được cá nhân hoá đến đúng địa chỉ của từng người liên hệ

Active Campaign cho phép bạn gửi những loại email như:

• Broadcast emails
• Triggered emails
• Targeted emails

• Email autoresponders
• Email funnels
• Scheduled emails

Email Marketing
Marketing Automation

Marketing Automation

Tối ưu hóa cách tiếp thị của bạn bằng cách tiếp cận khách hàng theo cách được cá nhân hóa với tự động hóa tiếp thị. Bạn sẽ có khả năng duy trì tổ chức bằng cách lên lịch các chiến dịch của mình trước thời hạn.

What you can automate:

• Welcome series with email automation
• Track contact engagement with tags, custom fields, analytics, and performance reporting
• Pull info from every offline and digital channel (social media, live chat, text messaging, etc) to automate the marketing

CRM & Sales Automation

CRM tools can help you manage every interaction with customers during the sales process and turning leads into new customers.

CRM tools provide:

• Sales reporting
• Win probability
• Marketing automation
• Segmentation
• Lead scoring

• Notification emails
• Automated deal updates
• Task assignment
• Note creation

CRM
Customer Marketing

Customer Marketing

Build strong customer relationships by bringing personalized customer experiences with ActiveCampaign’s support and service tools into your sales process.

• Multi-channel support
• Site & event tracking
• Flexible pipeline
• Chatbot automation

• Native integrations
• Email autoresponders
• Email funnels
• Scheduled emails

Interested to learn more about ActiveCampaign?

Contact us!

Migrate Your Data

Demo nền tảng

We can help to arrange a platform demo with ActiveCampaign.

Pricing

Giúp bạn có được thỏa thuận tốt nhất

Là đối tác của Segment, Ematic sẽ hỗ trợ đàm phán về giá cả cũng như các điều khoản có lợi nhất cho doanh nghiệp của bạn

Support

Giúp bạn sử dụng hiệu quả

Từ việc cài đặt tài khoản đến việc đào tạo, Ematic đảm bảo đội ngũ của bạn sẽ nắm vững các thao tác để sử dụng nền tảng hiệu quả nhất.