Fix it

อิมาติค สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาทางเทคนิคโดยคำนึงถึงแผนของคุณ

พันธกิจ

สนับสนุนทรัพยาการในการทำงานของคุณ

แก้ปัญหาทางเทคนิค

เสนอแนวทางที่เป็นไปได้

มอบหมายทีมเฉพาะเพื่อทำตามแผนของคุณ

ฉันต้องการการสนับสนุนมากกว่าที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเสนอให้

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับคำตอบสำเร็จรูปจาก "Customer Support" หรือผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณที่ไม่ตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการ ทีม Customer Success ของ อิมาติค สามารถช่วยให้คุณกลับมาดำเนินการได้

เรามุ่งเน้นเรื่องวินัย ความใส่ใจในรายละเอียด และกรอบความคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพื่อที่จะสามารถมอบคำตอบให้กับปัญหาที่แท้จริงของคุณได้

ฉันต้องการความช่วยเหลือในการหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของ

ฉันมีปัญหาทางเทคนิค

นักการตลาดจำนวนมากขาดทีมทางเทคนิคที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างเหมาะสม และบางครั้งผู้ให้บริการของคุณก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ หลายครั้งที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นระหว่างระบบ เช่น หากคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือถ้าคุณส่งอีเมล และ Gmail จัดอีเมลอของคุณไว้ในโฟลเดอร์สแปม

อิมาติค สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบและแก้ไขปัญหาที่ผู้อื่นไม่สามารถทำได้

ฉันต้องการความช่วยเหลือในการหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของ

ผลลัพท์ที่ได้ไม่ตรงตามความคาดหวังของฉัน

พวกเขาขายความฝันให้คุณ แต่คุณรู้สึกเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายหรือไม่? มีหลายเหตุผลที่ทำให้เทคโนโลยีการตลาดที่คุณเลือกไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยน (หรือคุณถูกผูกมัดในสัญญาที่คุณไม่สามารถทำได้)

อิมาติค สามารถช่วยคุณได้ให้ไปถึงผลลัพท์ที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกลยุทธ์ ปัญหาการฝึกอบรม ปัญหาทางเทคนิค หรืออย่างอื่นทั้งหมด อีมาติคสามารถช่วยคุณค้นหาปัญหาและช่วยเหลือคุณให้กลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้

ฉันต้องการความช่วยเหลือในการหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของ

ทีมของฉันขาดความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี

บางครั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบนำไปสู่สถานการณ์ที่เทคโนโลยีของคุณซับซ้อนเกินกว่าที่ทีมของคุณจะใช้งานได้ อีมาติคสามารถนำเสนอแนวทางที่หลากหลายในการช่วยเหลือบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้ บางครั้งการปรับแต่งกลยุทธ์ “keep it simple" สามารถสร้างความแตกต่าง หรืออาจเป็นเพียงการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้เพิ่มเติม และบางครั้งเราก็แค่เข้าไปช่วยเหลือคุณในการดำเนินการให้เร็วขึ้น และบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องคือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องมือของคุณ

อิมาติค สามารถระบุได้ว่าปัญหาอยู่ที่ใด และช่วยให้คุณเปลี่ยนเส้นทางไปสู่จุดที่คุณต้องการได้

ฉันต้องการความช่วยเหลือในการหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของ

ฉันไม่มีทีมงานที่จะช่วยทำงานมากพอ

ในโลกอุดมคติ เทคโนโลยีควรใช้งานได้ง่ายโดยที่คุณไม่ต้องจ้างแรงงานภายนอกหรือบุคคลที่สาม หากคุณพบว่าคุณขาดทักษะบางอย่าง หรือหากเทคโนโลยีที่คุณใช้ต้องใช้แรงงานมากกว่าที่คุณคาดไว้ หรือทีมของคุณลาออก

อิมาติค มีผู้เชี่ยวชาญทุกระดับที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ฉันต้องการความช่วยเหลือในการหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของ